นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน อาทิตย์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ร่วมประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง การพัฒนาเมืองแห่งความสุขด้วยการถอดรหัส 4 DNA
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม โรงแรมบ่อแสน วิลล่า แอนด์ สปา อ.ทับปุด จ.พังงา