นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อาทิตย์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การพัฒนาพังงาเมืองแห่งความสุขด้วยการถอดรหัส 4 DNA
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมโรงแรมบ่อแสนวิลล่า แอนด์ สปา อ.ทับปุด