นายเอกรัฐ หลีเส็น
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อาทิตย์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ร่วมประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง การพัฒนาพังงาเมืองแห่งความสุขด้วยการถอดรหัส 4 DNA
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมโรงแรมบ่อแสนวิลล่า แอนด์สปา อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
2 11:30 - 00:00 ประธานในพิธีปิด โครงการค่าย " ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพังงา" ประจำปี 2560 รุ่นที่ 2
รายละเอียด : -
สถานที่ : กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 425 (ตะกั่วป่า)