นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ร่วมประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2559 และแถลงแผนการปฏิบัติงานประจำปี 2560 ของ กอ.รมน.
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กทม.