นายศรีพงศ์ บุตรงามดี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
ที่ เวลา รายการ
1 14:00 - 00:00 ร่วมประชุมหารือเพื่อพิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีการขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้าไปยังเกาะปันหยี
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงเรียนเกาะปันหยี