นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
ที่ เวลา รายการ
1 13:00 - 00:00 ร่วมประชุมเตรียมการถวายความปลอดภัยรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา กรณีจะเสด็จมาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม บก.ฐท.พงทรภ.3