นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานพิธีเปิดโครงการ "สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ โรงเรียนคุระบุรี อ.คุระบุรี
2 13:00 - 00:00 ประธานการประชุมหารือเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการลงทุนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ รร.เดอะแซนด์ เขาหลัก บายกะตะธานี อ.ตะกั่วป่า
3 15:00 - 00:00 ร่วมประชุมการจัดทำโครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด