นายศรีพงศ์ บุตรงามดี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
ที่ เวลา รายการ
1 07:30 - 00:00 ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า) ครั้งที่ 5
รายละเอียด : -
สถานที่ : สำนักงานแขวงทางหลวงชนบทพังงา
2 10:00 - 00:00 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพังงา (กศจ.พังงา) ครั้งที่ 2/2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : สนง.เขตพื้นที่ประถมศึกษาจังหวัดพังงา
3 13:00 - 00:00 ประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2559 ของจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องรับรองจังหวัด ศาลากลางจังหวัดพังงา
4 14:00 - 00:00 ร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบการใช้งานของระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
5 18:00 - 00:00 ร่วมพิธีเปิดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณเวทีกาชาด สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า)