นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
ที่ เวลา รายการ
1 07:30 - 00:00 ประธานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า) ประจำปีงบประมาณ 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ สำนักงานแขวงทางหลวงชนบทพังงา
2 10:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาพังงา
3 19:00 - 00:00 ประธานพิธีเปิดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดพังงาประจำปี 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ บริเวณเวทีกาชาด สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า)