นายเอกรัฐ หลีเส็น
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
ที่ เวลา รายการ
1 07:30 - 00:00 ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า) ครั้งที่ 5
รายละเอียด : -
สถานที่ : สำนักงานแขวงทางหลวงพังงา
2 16:30 - 00:00 ร่วมพิธีเปิดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณเวทีกาชาด สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า)