นายศรีพงศ์ บุตรงามดี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพังงา ประจำปี 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องปฏิบัติการรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
2 10:00 - 00:00 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมโครงการตามแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา