นายเอกรัฐ หลีเส็น
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
ที่ เวลา รายการ
1 14:00 - 00:00 ร่วมประชุมหารือมาตรการในการควบคุมและแก้ไขปัญหายานพาหนะ (รยบ) บรรทุกสิ่งของน้ำหนักเกินกว่ากฎหมายที่กำหนดในพื้นที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี และจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม บก.มทบ.45 ค่ายวิภาวดีรังสิต อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี