นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 1 มีนาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมตาปู รร.ภูงา อ.เมืองพังงา