นายเอกรัฐ หลีเส็น
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน เสาร์ ที่ 11 มีนาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 00:00 - 00:00 เวรผู้บริหาร จังหวัดพังงา ช่วงวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
รายละเอียด : -
สถานที่ : -
2 15:00 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดการจัดสมัชชาครอบครัว สมัชชาสตรีระดับจังหวัด การจัดกิจกรรมวันแห่งครอบครัวและกิจกรรมวันสตรีสากล ประจำปี 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ไอดิน บูติก รีสอร์ท ตำบลสองแพรก อำเภอเมือง จังหวัดพังงา