นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน อาทิตย์ ที่ 12 มีนาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 14:00 - 00:00 - ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พลฯธนากรณ์ ขิมทองดอนดู่
รายละเอียด : -
สถานที่ : วัดพิทักษ์ธรรมมาราม อำเภอทับปุด