นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 13 มีนาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 14:00 - 00:00 ร่วมพิธีเปิดศูนย์ชั่วคราว "ศูนย์บริการทางการแพทย์เขาหลัก Andaman Hub Medical Network"
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า