นายศรีพงศ์ บุตรงามดี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 14 มีนาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ร่วมประชุมเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนแผนงาน IMT-GT ครั้งที่ 10
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพฯ