นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 14 มีนาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 - ออกตรวจพื้นที่เพื่อพิจารณาคัดเลือกพันธุ์ไม้ในเส้นทางถนนเพชรเกษม ช่วงโคกกลอย - เขาหลัก
รายละเอียด : -
สถานที่ : พร้อมกัน ณ บริเวณห้องโถงศาลากลางจังหวัดพังงา
2 10:00 - 00:00 - ร่วมตรวจสอบกลั่นกรองเพื่อพิจารณาการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมเดอะ บริษา บีช รีสอร์ท เขาหลัก ,โรงแรม เดอะ บริษา, โรงแรม โจ เกสเฮาว์ และโรงแรมตัวโปรด โฮม อำเภอท้ายเหมือง