นายศรีพงศ์ บุตรงามดี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 15 มีนาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ร่วมงานประกวดจังหวัดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ประจำปี 2560 และนำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัดTO BE NUMBER ONE พังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี