นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 15 มีนาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา