นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 15 มีนาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ราชการ จ.พังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด
2 10:00 - 00:00 ประธานพิธีเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 งานศึกษาจัดทำแผนหลักโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องพิงกัน รร.ภูงา อ.เมืองพังงา
3 11:00 - 00:00 ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมบุคลาการด้านการท่องเที่ยวและบริการอันดามัน
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ วิทยาลัยเทคนิคพังงา 1