นายศรีพงศ์ บุตรงามดี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 18:30 - 00:00 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 "ชุมพร-ระนองเกมส์"
รายละเอียด : -
สถานที่ : สนามกีฬากลางจังหวัดชุมพร