นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 - ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความปรองดอง
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
2 11:30 - 00:00 - ประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ กนช. เพื่อแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงของชาติ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศาลาประชาคม อำเภอตะกั่วปา
3 13:30 - 00:00 - ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความปรองดอง
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา