นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 10:30 - 00:00 ต้อนรับศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ รพ.เกาะยาวชัยพัฒน์ และ รพ.สต.พรุใน อ.เกาะยาว