นายศรีพงศ์ บุตรงามดี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน เสาร์ ที่ 18 มีนาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย จังหวัดพังงา ประจำปี 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 (หน้าศาลากลางจังหวัดพังงา)