นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน เสาร์ ที่ 18 มีนาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:19 - 00:00 ประธานพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลาง จ.พังงา