นายเอกรัฐ หลีเส็น
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 2 มีนาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 ร่วมการประชุมเปิดหลักสูตร " การบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ (ป.ย.ป. 1) "
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี