นายศรีพงศ์ บุตรงามดี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 20 มีนาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 07:30 - 00:00 ร่วมสำรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการเพื่อจัดทำแผนการปฏิบัติในการถวายความปลอดภัยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จในพื้นที่จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์