นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 20 มีนาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 ร่วมสำรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการเพื่อจัดทำแผนการปฏิบัติในการถวายความปลอดภัยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จพักแรม ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์