นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 20 มีนาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรม"ผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่และสถานีประชาชนสัญจร จังหวัดพังงา"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลาง