นายศรีพงศ์ บุตรงามดี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 21 มีนาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยานในพิธีรับมอบเรือตรวจการณ์ หมายเลข 813 (บุเรศผดุงกิจ)
รายละเอียด : -
สถานที่ : อนุสรณ์สถานเรือ ต.813 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสแรกนับตั้งแต่ขึ้นทรงราชย์สืบราชสันตติวงศ์ พ.ศ.2559
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศาลจังหวัดตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จังหวัดพังงา