นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 21 มีนาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ร่วมตรวจงานโครงการก่อสร้างซ่อมแซมสะพานท่าเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยว(บ้านท่าเขา) อ.เกาะยาว
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ สะพานท่าเทียบเรือบ้านท่าเขา ม. 4 ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา