นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 21 มีนาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงพัฒนาคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมปันหยี รร.ภูงา อ.เมืองพังงา
2 09:30 - 00:00 ประธานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด