นายเอกรัฐ หลีเส็น
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 21 มีนาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ในการจัดกิจกรรม " กิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และรับทราบความคิดเห็นต่อสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม จวน วรรณรัตน์ จังหวัดนครศรีธรรมราช