นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 22 มีนาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ร่วมงานเนื่องในสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและวันน้ำโลก ประจำปี 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ฮอลล์ 1 อิมแพค เมืองทองธานี นนทบุรี