นายศรีพงศ์ บุตรงามดี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 3 มีนาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 00:00 - 00:00 ไปราชการกรุงเทพมหานคร
รายละเอียด : -
สถานที่ : -