นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 3 มีนาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 - ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด "หน่วยบริการประชาชน ตำรวจท่องเที่ยวเขาหลัก" จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : หน่วยบริการประชาชน ตำรวจท่องเที่ยวเขาหลัก ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า
2 15:30 - 00:00 - ร่วมพบปะและหารือการจัดกิจกรรม "ผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่และสถานีประชาสัญจร"
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมลาฟลอร่า รีสอร์ท แอนด์ สปา ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า
3 18:30 - 00:00 - ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามความร่วมมือดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการทางการแพทย์ เขาหลัก "Andaman Hub Medical Network"
รายละเอียด : -
สถานที่ : อาคารซัมซุง เทศบาลตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า