นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 3 มีนาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ร่วมประชุมหารือการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment - ITA)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา
2 10:00 - 00:00 ร่วมประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดและคณะทำงานสถิติรายสาขา ครั้งที่ 1/2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องรับรองจังหวัด ศาลากลางจังหวัด
3 15:30 - 00:00 ร่วมพบปะและหารือการจัดกิจกรรม "ผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่และสถานีประชาสัญจร"
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมลาฟลอร่า รีสอร์ท แอนด์ สปา ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า