นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 3 มีนาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 15:30 - 00:00 ร่วมหารือการจัดกิจกรรม "ผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่และสถานีประชาสัญจร"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ รร.ลาฟอร่า รีสอร์ท แอนด์ สปา ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า
2 18:30 - 00:00 ประธานในพิธีลงนามความร่วมมือดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการทางการแพทย์ เขาหลัก "Andaman Hub Medical Network"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ศูนย์ทางการแพทย์เขาหลัก อาคารซัมซุง ทต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า