นายเอกรัฐ หลีเส็น
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 3 มีนาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 11:00 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดโครงการ สื่อพังงา (P.A.R.T.) ปันรักสู่น้อง ปีที่ 2
รายละเอียด : -
สถานที่ : อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านทับช้าง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา