นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน เสาร์ ที่ 4 มีนาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 00:00 - 00:00 - เวรผู้บริหารจังหวัด ช่วงวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
รายละเอียด : -
สถานที่ : -
2 09:00 - 00:00 - ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในงานวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล 4 มีนาคม ประจำปี 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณหน้ากองบัญชาการ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 ตำบลลำแก่น อ.ท้ายเหมือง