นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน อาทิตย์ ที่ 5 มีนาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 00:00 - 00:00 - เวรผู้บริหารจังหวัด ช่วงวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
รายละเอียด : -
สถานที่ : -
2 18:00 - 00:00 - ร่วมเป็นเกียรติในพิธีงานฉลองมงคลสมรสบุตรสาวนายชาติ คงรื่น เกษตรอำเภอท้ายเหมือง
รายละเอียด : -
สถานที่ : อาคารจัดเลี้ยงชิม ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า