นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อาทิตย์ ที่ 5 มีนาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 14:00 - 00:00 ประธานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ที่พักสงฆ์สามัคคีธรรม บ้านเขาเฒ่าใน ต.ทับปุด อ.ทับปุด