นายศรีพงศ์ บุตรงามดี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 6 มีนาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 00:00 - 00:00 ติดต่อราชการสำนักงบประมาณ
รายละเอียด : -
สถานที่ : -