นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 6 มีนาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 - ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
2 11:00 - 00:00 - ร่วมตรวจสอบที่ตั้งโครงการโรงแรมวอเตอร์ปาร์ค ของบริษัทพังงา พีวู๊ด จำกัด
รายละเอียด : -
สถานที่ : ที่ตั้งโครงการโรงแรมวอเตอร์ปาร์ค ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า
3 13:00 - 00:00 - ร่วมประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสนง.เทศบาลตำบลคึกคัก อ.ตะกั่วป่า