นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 6 มีนาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา