นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 6 มีนาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานเพื่อบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงานและการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จ.พังงา ประจำปีงบประมาณ 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมพิงกัน รร.ภูงา อ.เมืองพังงา
2 09:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด
3 13:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุม อบต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า