นายศรีพงศ์ บุตรงามดี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 8 มีนาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 เข้าร่วมงานสัมมนา วิสัยทัศน์รัฐบาลดิจิทัลประเทศไทย : Thailand Digital Government Vision 2017-2021
รายละเอียด : -
สถานที่ : ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร