นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 8 มีนาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 00:00 - 00:00 ประธานคณะเดินทางไปร่วมงานโครงการส่งเสริมการขายการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา (ITB)
รายละเอียด : -
สถานที่ : สหพันธ์รัฐเยอรมนี