นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 9 มีนาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 - ประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชาชนมีส่วนร่วม
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมโรงแรมภูงา อำเภอเมืองพังงา
2 16:00 - 00:00 - ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการเกี่ยวกับการดำเนินโครงการภายใต้ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมปีงบประมาณ 2560 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา